Modalitat 1: Fotografia i societat

beca unzip modalitat 1.

Projectes que incorporin l’ús de la imatge com a element essencial d’un treball d’investigació i reflexió social en l’entorn del Prat de Llobregat.

Impulsa: Centre Cívic Jardins de la Pau

Es valora:

  • Les possibilitats de la proposta per a establir vincles amb el territori i amb la comunitat. Es valorarà el contacte previ amb agents, persones i/o entitats i col·lectius locals.
  • La capacitat de proposar un ús crític de la fotografia a través d’un procés artístic i creatiu.
  • La capacitat de captar, des de la mirada pròpia, aspectes de la realitat que ens envolta, generantconeixement i opinió sobre temes d’actualitat.
  • Es presentarà als mesos de novembre/desembre, amb un plantejament expositiu de qualitat i adequat a les característiques de la sala i el seu context. Igualment, es valorarà la seva d’adaptabilitat a altres formats, en cas necessari.