Assajos de companyies de teatre

Què és el servei?

Amb aquest servei s’ofereix  un espai escènic a les companyies de teatre i dansa perquè puguin dur-hi a terme assajos puntuals d’espectacles o d’altres actes que necessiten un escenari amb equipament escenotècnic i suport  tècnic professional.

Què ofereix?

La sala compta amb 382 localitats, distribuïdes entre una platea i un primer pis.

L’escenari,  de 8 metres d’amplada de boca, té una alçada de 6 metres, 8 de fons i 13,2 d’amplada total, compta també amb un teló i una càmera negra amb tres carrers.

A més, l’espai compta amb l’equipament escenotècnic necessari. Podeu consultar la fitxa tècnica des d’aquí.

El Teatre Modern requereix de necessitats tècniques professionals per al seu ús.

A qui s’adreça?

A associacions,  escoles, companyies de teatre i dansa, col·lectius ciutadans diversos i institucions que vulguin realitzar una activitat i requereixin d’uns assajos previs a escenari.

Com s’hi pot accedir?

Cal complimentar una instància i una fitxa de projecte escènic en què es concretarà la demanda i les necessitats del servei.  

A partir d’aquí s’establirà un acord que recollirà els compromisos entre les dues parts.

Cost del servei

1 dia: 410 € + IVA.

½ dia: 215 € +IVA.