El teu carrer: Avinguda del Doctor Gallart i Monés

patrimoni_gallartmones.jpg

Avinguda dedicada al prestigiós metge, Francesc Gallart i Monés, nascut al Prat de Llobregat el 30 de setembre de 1880.

Francesc Gallart i Monés va realitzar els seus estudis de Medicina a la Facultat de Barcelona on es va llicenciar el 1901. L’any 1905 ja era metge del cos mèdic municipal.

L’any 1906, entrà a formar part del servei del Dr. Pere Esquerdo a l’Hospital de la Santa Creu. Es doctorà l’any 1912, amb la tesi Estudio Clínico de las adenopatías traqueo-bronquiales en general.

Després d’haver practicat durant anys la medicina i la cirurgia general, va decidir dedicar-se completament a les malalties digestives i fundà, l’any 1913, l’Escola de Patologia Digestiva. Amb el temps, aquesta escola arribaria a tenir un gran prestigi nacional i internacional.  

Francesc Gallart  i Monés va ser president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques (1926-1928),  president del comitè Espanyol del Primer Congres Internacional de Gastroenterologia (1935), membre honorari de la Societé Belge de Gastro-Entérologie (1935), president de la Societat Internacional de Gastroenterologia (1944-1958), entre altres honors i distincions...

Va publicar nombrosos llibres i articles a diverses revistes mèdiques espanyoles i estrangeres. Destaquen les seves Lecciones Clínicas obra de consulta obligada per als que es dedicaven a la seva especialitat.

A partir de la seva jubilació, el 1953, es van succeir diversos homenatges i actes de reconeixement a la seva labor i professionalitat, tant a l’Estat Espanyol com a l’estranger. L’Ajuntament del Prat de Llobregat li va atorgar el títol de fill predilecte l’any 1957. Morí a Barcelona el 16 de març de 1960.

El 1969, l’Ajuntament del Prat li va dedicar una avinguda a la ciutat.

La urbanització de l’entorn de l’avinguda del Doctor Gallart i Monés, es va fer a partir de grans projectes que van implicar l’edificació de grans blocs de pisos. Aquestes edificacions iniciades als anys setanta es van completar als vuitanta. En un tram d’aquesta avinguda, s’acabaria urbanitzant la plaça de Catalunya, eix central i important de la ciutat.

Foto AMEP. Nomenament fill predilecte, 1957