El programa de sensibilització artística realitza una aproximació interdisciplinar de la música, la dansa i el teatre als infants de 4 a 7 anys. Aquesta és l’edat en què es desenvolupen les destreses artístiques necessàries per a aprenentatges posteriors. En finalitzar aquest programa l'alumnat pot escollir el seu recorregut artístic.

En aquest programa es treballa la practica artística interdisciplinar dels àmbits de la dansa, el teatre i la música, a través del joc, la cançó, el moviment, la veu i la practica instrumental, entre d'altres.

Les activitats es desenvolupen, fora de l’horari lectiu, a les escoles Pepa Colomer, Jacint Verdaguer i Sant Jaume.

Cicles Matèries troncals Preu mensual mínim i màxim Descripció
Sensibilització artística 1
(4/5 anys)
Sensibilització artística 1 7,60 € - 30,40 € Per a alumnes de 4 i 5 anys. Es treballa l’aprenentatge artístic transversal entre la dansa, la música i el teatre. Consta d’una sessió setmanal d’una hora.
Sensibilització artística 2
(6/7 anys)
Sensibilització artística 2 10,60 € - 42,40 € Per a alumnes de 6 i 7 anys. En aquest curs es segueix la dinàmica de sensibilització artística i s’introdueix en major mesura la pràctica vivencial amb alguns instruments per tal que, un cop assolit aquest cicle, els alumnes i les seves famílies tinguin suficients elements de criteri a l’hora d’escollir l'àmbit artístic que volen estudiar: dansa, teatre i/o música, i en el cas concret de la música, l’instrument que volen estudiar. Consta de dues sessions setmanals d'una hora.

Fitxes relacionades

Projectes de creació amb artistes en residència

Projectes de creació en estat pur amb l’acompanyament d’artistes que formen part de la programació e

  •