• Novel·les més prestades a l'any 2019
  • Pel·lícules més prestades a l'any 2019
  • Les sèries més prestades a l'any 2019
  • Les novel·les juvenils més prestades a l'any 2019
  • La música més prestades a l'any 2019
  • Els documents infantils més prestats a l'any 2019
  • Les revistes més prestades a l'any 2019