• Les novel·les més prestades al tercer trimestre de 2019
  • Les sèries televisives més prestades en el tercer semestre 2019
  • Els documents infantils més prestats al tercer trimestre de 2019
  • Les novel·les juvenils més prestades al tercer trimestre
  • Els CD més prestats al tercer semestre de 2019
  • Les pel·lícules més prestades al tercer trimestre de 2019
  • Les revistes més prestades al tercer trimestre 2019