• Novel·les més prestades primer semestre 2019
 • Les novel·les més prestades al primer trimestre de 2019
 • Les novel·les més prestades al segon trimestre de 2019
 • Les pel·lícules més prestades al primer semestre de 2019
 • Les pel·lícules més prestades al primer trimestre de 2019
 • Les pel·lícules més prestades al segon trimestre de 2019
 • Les sèries televisives més prestades en el primer semestre 2019
 • Les sèries televisives més prestades en el primer trimestre 2019
 • Les sèries televisives més prestades en el segon trimestre 2019
 • Les novel·les juvenils més prestades al primer trimestre
 • Les novel·les juvenils més prestades al primer semestre
 • Les novel·les juvenils més prestades al segon trimestre
 • Els CD més prestats al primer semestre de 2019
 • Els CD més prestats al primer trimestre de 2019
 • Els CD més prestats al segon semestre de 2019
 • Les revistes més prestades al primer semestre
 • Les revistes més prestades al primer trimestre 2019
 • Les revistes més prestades al segon trimestre 2019
 • Els documents infantils més prestats al primer semestre de 2019
 • Els documents infantils més prestats al primer trimestre de 2019
 • Els documents infantils més prestats al segon semestre de 2019