• Les novel·les més prestades a l'any 2018
  • Les sèries més prestades a l'any 2018
  • Els documents infantils més prestats a l'any 2018
  • Les novel·les juvenils més prestats a l'any 2018
  • Els cd musical més prestats a l'any 2018
  • Les Pel·lícules més prestades a l'any 2018
  • Les revistes més prestades a l'any 2018