Sistema d’Arts en Viu El Prat

El maig de 2016 passat es va iniciar l’elaboració del nou Programa d’Arts Escèniques i Música del Prat, un procés de reflexió i replantejament de les línies d’actuació en el món de les arts escèniques de la ciutat (teatre, música, dansa, arts de carrer...), dirigit pel professor i consultor Jaume Colomer, director de Bissap, professor universitari i expert en l’àmbit d’arts escèniques.

Entre els mesos de maig i desembre s’han celebrat sessions obertes de diagnosi i valoració amb ciutadania i membres d’entitats i del teixit cultural i creatiu de la ciutat.

A partir de les valoracions i propostes generades en aquests espais de treball s’ha creat un document marc que esdevé la base de treball per aquest nou programa de ciutat.

Les conclusions del procés de treball es poden agrupar en 7 eixos estratègics:

  • Considerar com a prioritat estratègica la formació escènica i musical

  • Potenciar els processió de creació i producció local

  • Oferir una programació escènica diversa, estable i de qualitat

  • Promoure la màxima participació de la ciutadania en les pràctiques escèniques i musicals de la ciutat

  • Promoure la interacció i cooperació entre agents escènics i musicals

  • Millorar les infraestructures escèniques i musicals

  • Treballar en xarxa, de forma oberta i col·laborativa