IntersECCions

IntersECCions a l'Escola Pepa Colomer

L’Escola Pepa Colomer posa l’èmfasi en la formació integral de la persona, amb l’objectiu prioritari de proporcionar a l’alumnat la capacitat d’aplicar els coneixements als problemes de la vida professional i personal, combinant el saber, les habilitats i les actituds en tot tipus de contextos i al llarg de tota la vida.

A IntersECCions, aquest curs 2018-2019 col·labora activament al Projecte Arts Visuals, al Projecte Entrecordes, al Projecte LECXIT, a l'Entorn d'aprenentatge Arts Visuals i Cinema i a l'Entorn d'aprenentatge Grup de seguiment Entreinstruments

En el curs 2017-2018  desenvolupa el Projecte d'Arts Visuals amb Amics de l'Art del Prat, el Projecte Entrecordes amb l'Escola Municipal de Música, i el Projecte LECXIT. Participa al Entorns d'aprenentatge EntreInstruments i a l'Entorn d'aprenentatge mestres de música. 

Accions