Projecte EntreTradis a l’Escola Joan Maragall

El projecte Entreinstruments neix el curs 2014-2015 impulsat per L’Escola d’Arts en Viu amb l’objectiu d’assolir la democratització de la pràctica musical, la innovació educativa i el desenvolupament artístic, social i comunitari. Promou l'equitat i el desenvolupament personal i social a través de la música com a mitjà de transformació social.

El projecte es diversifica a partir de la conformació de diferents tipologies de plantilles instrumentals (Entrecordes, Entrevents, Entretradis). S’Utilitza la pràctica instrumental grupal per desenvolupar una experiència artística i creativa més rica, en la qual es propicia l’adquisició de valors, es treballen habilitats socials i intrapersonals, i es dóna peu a fomentar l’aprenentatge competencial transversal i la cooperació. El projecte també pretén democratitzar l'accés a l’aprenentatge d'uns instruments que habitualment no tenen entrada a les escoles.

El projecte es realitza a les aules dels diferents centres educatius participants i es desenvolupa gràcies al treball col·laboratiu entre docents de l’Escola d’Arts en Viu i els mestres de música dels mateixos centres. Amb l’alumnat dels diferents centres que conformen EntreInstruments es creen orquestres escolars de corda, vent i música tradicional que realitzen diversos concerts al llarg del curs escolar.

Aquest curs 2019-2020 formen part del projecte les escoles Sant JaumeJacint VerdaguerJoan Maragall i l’Institut escola Pepa Colomer.

S’adreça a l’alumnat del cicle mitjà i superior de primària amb un total de 800 practicants aquest curs.

El projecte EntreInstruments es concreta a l'Escola Joan Maragall amb l'EntreTradis que suposa l'aprenentatge d'instruments tradicionals catalans. Aquest curs hi participen 150 alumnes de primària. El projecte EntreTradis a l'escola Joan Maragall té diverses àrees d'intervenció:

Treball a l’aula

  • Cursos on s’intervé: 3r fins 6è
  • Dedicació setmanal:  45’ o 1 hora  cada grup classe
  • Tipologies d’agrupaments:  grup sencer i grup partit
  • Assignatures on s’intervé:  Música
  • Durada del projecte: Octubre 2019-Juny 2020

Treball amb el centre educatiu i els docents

  • L’entorn d’aprenentatge EntreInstruments està conformat per professionals que intervenen en els 4 projectes Entreinstruments: 2 EntreCordes (escoles Sant Jaume i Pepa Colomer), 1 EntreVents (escola Jacint Verdaguer) i 1 EntreTradis (escola Joan Maragall). En ell es portà a terme la reflexió, coordinació, programació, formació, investigació i avaluació dels projectes EntreInstruments.

Pel bon funcionament de la coordinació i el treball a realitzar, aquest grup de treball té dos nivells de funcionament:

  • Un nivell de treball regular de cada projecte específic, que es reuneix a cada centre setmanalment. Aquesta coordinació del projecte, en aquest cas l’Entretradis, consisteix en un total de 30 sessions de preparació de les classes i seguiment de l’alumnat, d’una hora a la setmana.
  • Un nivell de treball interescoles que aglutina tots els projectes Entreinstruments. Es reuneix 4 vegades l’any a l’edifici de Torre Balcells, seu de L’Escola d’Arts en Viu.

Treball amb comunitats

Es realitzen intercanvis d’Entreinstruments que són concerts compartits amb l’alumnat d’Entreinstruments de les diferents escoles que participen del projecte. Les sessions d’assajos i el mateix concert esdevenen punts de trobada, relació i d’aprenentatge entre les diverses comunitats implicades.

També, aquest curs 2019-2020 es preveu repetir la participació musical en la trobada Pratifolk organitzada pel Nus (federació d’entitats de cultura popular).  

Compartir amb la ciutat

Aquest curs, en el marc del Compartim Interseccions 2020, s’organitzaran els intercanvis d’Entreinstruments entre escoles, entre d’altres.

 

Notícies del curs 19-20 sobre l'Entretradis

Veure totes

dimarts, 8 octubre, 2019 - 12:45

En marxa el curs a L'Escola d'Arts en Viu

L’Escola d’Arts en Viu ha començat el curs 2019-2020 amb un total de 2576...

Altres accions relacionades

Projecte Cantata

La Cantata Ciutat del Prat neix el curs 2001-2002 com a projecte de ciutat amb la motivació de compartir una...

Entorn d’Aprenentatge Xarxa d'Especialistes de Música del Prat

L'Entorn d'Aprenentatge mestres de música neix el curs 2015-2016 com espai per compartir i intercanviar...

BUSCADOR D'ACCIONS