El projecte Spring Festival sorgeix del laboratori English Lab desenvolupat durant el curs 2017-2108  amb diferents agents educatius i culturals, que han definit conjuntament una activitat de ciutat on es mostrarà el treball realitzat per tots aquests agents al voltant de la llengua anglesa. Es tracta d'un projecte en xarxa on interaccionen diferents equipaments i centres culturals que comporta un procés de treball obert a la ciutat.

La idea inicial del projecte és realitzar una jornada on els centres participants puguin compartir amb tota la comunitat educativa el que han estat treballant al llarg del curs d'una forma interactiva.

Té una estreta vinculació amb el projecte Language Assistants donat que es planteja que sigui el mateix auxiliar de conversa de cada centre el que lideri el projecte dins del centre amb el suport del personal docent involucrat.

El curs 2018-2019 el projecte Spring Festival s'implanta al 10 centres de primària, 4 instituts: Escola Josep Tarradellas, Escola Joan Maragall, Escola St. Jaume, Escola Charles Darwin, Escola Jacint Verdaguer, Escola del Parc, Escola Galileo Galilei, Escola Bernat Metge, Escola Ramon Llull, EPA Terra Baixa, Institut Ribera Baixa, Institut Illa de Banyols, Institut les Salines i Institut Salvador Dalí.

Treball en xarxa

El treball en xarxa entre  els equipaments municipals, centres culturals i centres educatius de la ciutat  ens permet poder dur a terme projectes amb objectius compartits, major abast social i més coherència. Sumant-hi les capacitats i recursos de cadascuna, unificant les capacitats i els  esforços i posat en relació les accions. El grup motor de l'Spring Festival està liderat per professorat i famílies de l'Escola Galileo Galilei, Escola Bernat Metge, Escola Josep Tarradellas, Escola Oficial d'Idiones, Institut Ribera Baixa i Institut Salvador Dalí.

Projecte Spring Festival a l’Escola Galileo Galilei

El taller Arts and Crafts té com objectiu millorar la competència comunicativa de l’alumnat en llengua anglesa. L'alumnat de cicle inicial  de primària treballa durant el primer trimestre en la producció de la imatge del Festival amb col·laboració del mestre especialista de plàstica.

Al segon semestre els alumnes de  de primària (cicle inicial , cicle mitjà i cicle superior) assisteixen al taller en grups barrejats  cada divendres durant 1:30 hores.

Projecte Spring Festival a l’Escola Honorable Josep Tarradellas

El taller Baseball té com a objectiu desenvolupar la competència comunicativa en llengua anglesa als alumnes 6è de primària amb l’activitat esportiva

Es vol treballar la normativa bàsica d'aquest esport típicament Americà i practicar-ho amb tot el grup classe  durant quatre sessions de forma quinzenal al segon semestre.L’activitat estarà dinamitzada per el mestre d’educació física del centre i l’ auxiliar de conversa.

El projecte Spring Festival a l’Escola Bernat Metge

El Taller Bernat Metge Radio té com a objectiu desenvolupar la competència comunicativa en llengua anglesa als alumnes de cicle superior de primària . Els alumnes de 5è i 6è de primària treballen  l’anglès en grups interactius petits (de 5 a 7 alumnes) durant 1:30 h a la setmana.

El projecte Spring Festival a l’Institut Ribera Baixa

El taller USA & UK Music Quiz. té com a objectiu introduir  de la música en llengua anglesa  per estimular el seu aprenentatge, ajudar al desenvolupament de les emocions , incrementar la memorització de vocabulari, millorar la pronunciació i augmentar la motivació de l’alumnat entorn l’aprenentatge d'una llengua estrangera.

Els alumnes de l’ESO (1r i 4t) treballen en  migs grups durant una sessió setmanal al segon semestre.

Projecte Spring Festival a l'Institut Salvador Dalí

El taller Mad About Music busca potenciar l’ús de la llengua anglesa mitjançant la immersió lingüística a l'aula al  crèdit variable

Durant els mesos compresos entre Octubre i Febrer els alumnes de 3r d’ESO treballen en petits grups a les assignatures d’anglès i música durant 2 sessions a la setmana (30 sessions totals).

 

Altres accions relacionades

Escola d'Estiu d'Interseccions 2019

L'Escola d'Estiu d'Interseccions és l’espai comú de relació i trobada entre les persones de les comunitats educatives i culturals que han estat implicades en els diferents projectes i espais de treball durant aquest curs 2018/19. Aquesta tercera edició ha tingut lloc el dilluns 1 de juliol, de 9 a 14.15 hores, a l'escola Jaume Balmes. 

Projecte Auxiliars de Conversa d'Anglès a l'Escola Sant Jaume

El projecte Auxiliars de Conversa d’Anglès neix amb la voluntat d’engegar un projecte a llarg termini per transformar...

Projecte English Workshops a l'Institut Estany de la Ricarda

El projecte English Workshops es posa en marxa el curs 2018-2019 . Són diferents tallers temàtics en llengua anglesa...

BUSCADOR D'ACCIONS