El projecte Remena la Nau surt del Laboratori La Nau desenvolupat durant el curs anterior amb diferents agents educatius i culturals vinculats a la cultura popular (Ajuntament, centres educatius, AMPA, centres culturals i entitats de cultura popular). Es tracta d'un projecte en xarxa on interaccionen diferents equipaments i centres culturals que comporta un procés de treball obert a la ciutat.

Aquest projecte té per objectiu crear lligams entre el món educatiu i la cultura tradicional i popular. Cada centre educatiu apadrina un element d'una entitat El Nus (Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana del Prat). Al llarg del curs es treballa aquest element i el resultat serà una creació plàstica dels alumnes. Conjuntament els alumnes del servei comunitari, per la seva banda, crearan un relat sobre aquest element que posteriorment l'explicaran als alumnes de primària.

El curs 2018-2019 s'implanta a 4 centres educatius: La Granota, Escola del Parc, Estany de la Ricarda i CEE Can Rigol.

 

Treball en xarxa

El treball en xarxa entre  els equipaments municipals, centres culturals i centres educatius de la ciutat  ens permet poder dur a terme projectes amb objectius compartits, major abast social i més coherència. Sumant-hi les capacitats i recursos de cadascuna, unificant les capacitats i els esforços i posat en relació les accions.

 

Treball a l’aula

Projecte Remena la Nau a l' Escola Can Rigol

En aquest moments (novembre) l’equip docent està valorant quins grups d'alumnes participaran a tota l'activitat o tan sols a una part d'aquesta.

Projecte Remena la Nau a l'Escola Bressol Municipal La Granota

Les activitats que es desenvolupen dins del projecte es duran a terme amb els infants de 2 -3 anys. Intervindran les educadores referents més l'educadora complementaria del nivell i dues mestres més. En total seran 80 infants (4 grups de 20 alumnes per aula).

Projecte Remena la Nau a l'Escola del Parc

S'adreça als alumnes d'educació infantil (P3, P4 I P5) amb un nombre aproximat de 150 alumnes (de 25 a 27 alumnes per aula), amb l'acompanyament de 8 mestres del centre. També participen els alumnes d'educació primària de 1r a 6è.

Projecte Remena la Nau a l'Institut Estany de la Ricarda

S'adreça inicialment a 14 alumnes de primària, 15 alumnes PRVA (Preparació per a la Vida Adulta), 14 alumnes d'ESO i un grup funcional de 15 alumnes. Un total aproximat de 58 alumnes.

Treball amb el centre educatiu i els docents

Reunions de control i avaluació internes i generals del projecte entre els docents i el coordinador de La Nau.

Coordinació amb l'alumnat del servei comunitari i el seu professorat.

Coordinació de les actuacions i presentacions dels elements plàstics dels alumnes així com l'ajut a la filmació del vídeo i la implementació de les lones pel mural de la façana exterior de la Nau.

 

Treball comunitari

L’alumnat de les escoles, amb la direcció i acompanyament del professorat i del coordinador del projecte, haurà de generar un projecte d’interpretació plàstica o d’altre tipus generat a partir de l’experiència d’apadrinament que han tingut al llarg del curs.

Els alumnes de l’institut del nivell d’ESO, i en concret del Servei Comunitari, han de generar relats dels elements que apadrinen les escoles adaptats al nivell dels alumnes.

 

Compartir amb la ciutat

Volem construir una xarxa de vincles amb els quals les persones que hi  participen i estableixen aliances i línies conjunts d’actuació per a que els alumnes puguin desenvolupar al màxim les seves potencialitats.

Es generarà un vídeo on s’explica el procés i la interacció entre el món educatiu i les entitats.

Finalment s’implementarà un mural a les parets exteriors de La Nau visible per a tota la ciutat per donar visibilitat de la feina i el procés participatiu realitzat.

 

Altres accions relacionades

Escola d'Estiu d'Interseccions 2019

L'Escola d'Estiu d'Interseccions és l’espai comú de relació i trobada entre les persones de les comunitats educatives i culturals que han estat implicades en els diferents projectes i espais de treball durant aquest curs 2018/19. Aquesta tercera edició ha tingut lloc el dilluns 1 de juliol, de 9 a 14.15 hores, a l'escola Jaume Balmes. 

Projecte Memorables a l’Institut Estany de la Ricarda

Neix al curs 2018-2019 la cinquena edició del projecte de Memorables a l'Institut Estany de la Ricarda. . ...

Projecte Connexions a l’Institut Ribera Baixa

Connexions 2018-2019 es la tercera edició del projecte col·laboratiu impulsat pel Cèntric Espai Cultural. El projecte...

BUSCADOR D'ACCIONS