Projecte de Teatre a l’Institut Escola del Prat

El projecte Teatre a l'Escola té per objectiu utilitzar el teatre com a eina, tant  per facilitar l'aprenentatge competencial dels alumnes i com per incorporar a la pràctica docent una metodologia transversal i alhora un recurs per  potenciar el desenvolupament en l'àmbit de la creació i producció teatral. Neix el curs 2016-2017 i està impulsat per l'Escola d'Arts en Viu del Prat de Llobregat.

Es realitza en el període de setembre a juny i conclou amb la preparació de diverses exhibicions finals dirigides a la comunitat educativa que mostren el procés d'ensenyament-aprenentatge de tot el curs.

Aquest curs 2018-2019 formen part del projecte les escoles: Escola Joan Maragall,Escola Honorable Josep Tarradellas, Institut Escola del Prat  i Escola Jaume Balmes.

El projecte Teatre a l'Institut Escola hi participen els alumnes d'infantil (P4), de primària (1r i 4t) i secundària (1r i 2n d'ESO).

El projecte Teatre a l’ Institut Escola té diverses àrees d’intervenció

Treball a l’aula

Amb l’alumnat de P4 i 1r de primària es realitzen 8 entrades a les aules per part de l’especialista de teatre de l’Escola d’Arts en Viu.

Amb l’ alumnat de 4t i 6è de primària es realitzen 7 entrades a les aules  .

El projectes final dels alumnes de secundària és la presentació d'una obra de teatre. En aquest sentit , es realitzen 20 entrades a l’aula per part de l’ especialista de teatre de l’Escola d’Arts en Viu amb l'objectiu de reforçar el docent en la pràctica teatral. La freqüència d’entrada a l’ aula és quinzenal, alternant moments de treball autònom i d’altres compartits amb la persona especialista.

Treball amb el centre educatiu i els docents

L’inici del projecte el marcaran dues sessions formatives adreçades al professorat implicat  per emmarcar teòricament el teatre com a eina educativa. Seguidament es realitzaran dues sessions amb el professorat per concretar el desplegament del teatre a cada aula.

A més, es facilita un seguiment on-line per assessorar i resoldre dubtes de cara a la presentació dels processos de treball.

Compartir amb la ciutat

El treball resultant del procés es comparteix amb la comunitat educativa i el conjunt de la ciutat amb diverses funcions.

 

Altres accions relacionades

Projecte de Teatre a l’Escola Joan Maragall

El projecte Teatre a l'Escola té per objectiu utilitzar el teatre com a eina, tant  per facilitar l'...

Projecte de Teatre a l’Escola Honorable Josep Tarradellas

El projecte Teatre a l'Escola té per objectiu utilitzar el teatre com a eina, tant  per facilitar l'...

Projecte de Teatre a l’Escola Jaume Balmes

El projecte Teatre a l'Escola té per objectiu utilitzar el teatre com a eina, tant  per facilitar l'...

BUSCADOR D'ACCIONS