Projecte de Teatre a l’Escola Joan Maragall

El projecte Teatre a l'Escola té per objectiu utilitzar el teatre com a eina, tant  per facilitar l'aprenentatge competencial dels alumnes i com per incorporar a la pràctica docent una metodologia transversal i alhora un recurs per  potenciar el desenvolupament en l'àmbit de la creació i producció teatral. Neix el curs 2016-2017 i està impulsat per l'Escola d'Arts en Viu del Prat de Llobregat.

Es realitza en el període de setembre a juny i conclou amb la preparació de diverses exhibicions finals dirigides a la comunitat educativa que mostren el procés d'ensenyament-aprenentatge de tot el curs.

Aquest curs 2018-2019 formen part del projecte les escoles: Escola Joan Maragall,Escola Honorable Josep Tarradellas, Institut Escola del Prat  i Escola Jaume Balmes.

El projecte Teatre a l'Escola Jaume Balmes hi participen tots els alumnes de 5è i 6è de primària.

El projecte Teatre a  l’Escola Joan Maragall té diverses àrees d’intervenció:

Treball a l'aula

Amb els alumnes de 5è de primària es realitza una entrada quinzenal que permeti treballar a fons un projecte escènic liderades per professionals de teatre de l’Escola d’Arts en Viu i docents del centre.

Amb els alumnes de 6è de primària es  preveuen 8 sessions a l’aula per reforçar la posada en escena del musical Mamma Mia que es va començar a treballar al centre educatiu el darrer curs.

A més, s’ha reservat 32 hores per fer intervencions a l’aula amb els grups classe i les tutores que prenguin part d’aquest grup de treball.

Treball amb el centre educatiu i els docents

L’inici del projecte el marcaran dues sessions formatives adreçades a tot el claustre per emmarcar teòricament el teatre com a eina educativa. Seguidament es realitzaran dues sessions amb el professorat del cicle superior de primària per concretar el desplegament del teatre a cada aula.

A més, es facilita un seguiment on-line per assessorar i resoldre dubtes de cara a la presentació dels processos de treball.

Compartir amb la ciutat

El treball resultant del procés es comparteix amb la comunitat educativa i el conjunt de la ciutat amb diverses funcions.

 

Altres accions relacionades

Projecte de Teatre a l’Escola Honorable Josep Tarradellas

El projecte Teatre a l'Escola té per objectiu utilitzar el teatre com a eina, tant  per facilitar l'...

Projecte de Teatre a l’Institut Escola del Prat

El projecte Teatre a l'Escola té per objectiu utilitzar el teatre com a eina, tant  per facilitar l'aprenentatge...

Projecte de Teatre a l’Escola Jaume Balmes

El projecte Teatre a l'Escola té per objectiu utilitzar el teatre com a eina, tant  per facilitar l'...

BUSCADOR D'ACCIONS