El projecte Teatre a l'Escola té per objectiu utilitzar el teatre com a eina, tant  per facilitar l'aprenentatge competencial dels alumnes i com per incorporar a la pràctica docent una metodologia transversal i alhora un recurs per  potenciar el desenvolupament en l'àmbit de la creació i producció teatral. Neix el curs 2016-2017 i està impulsat per l'Escola d'Arts en Viu del Prat de Llobregat.

Es realitza en el període de setembre a juny i conclou amb la preparació de diverses exhibicions finals dirigides a la comunitat educativa que mostren el procés d'ensenyament-aprenentatge de tot el curs.

Aquest curs 2018-2019 formen part del projecte les escoles: Escola Joan Maragall,Escola Honorable Josep Tarradellas, Institut Escola del Prat  i Escola Jaume Balmes.

El projecte Teatre a l'Escola Jaume Balmes hi participen tots els alumnes des de P3 fins a 6è.

El projecte s’adreça a tot l’alumnat, de P3 a 6è, comptant que hi ha doble línia, suposa la intervenció en 18 grups classe amb 320 alumnes totals.

El projecte Teatre a l’ Escola Jaume Balmes té diverses àrees d’intervenció:

Treball a l’aula

Totes les classes compten amb una hora setmanal de treball de teatre liderades generalment per les tutores de cada grup-classe. Es formalitza l’entrada a les aules amb 4 intervencions per part dels especialistes en cada grup-classe durant el curs escolar.

La intervenció a l’aula es reforçarà al primer trimestre per aprofundir en el treball de dinàmiques dins l’aula  treballant l’empatia envers les emocions i els valors d’altres persones.

Un grup del cicle superior compta amb el pilotatge quinzenal amb una previsió de 20 sessions de pilotatge a l’aula per part dels especialistes en teatre de l’Escola d’Arts en Viu

Treball amb el centre educatiu i els docents

L’inici del projecte el marcaran dues sessions formatives adreçades al professorat implicat  per emmarcar teòricament el teatre com a eina educativa. Seguidament es realitzaran dues sessions amb el professorat per concretar el desplegament del teatre a cada aula.

A més, es facilita un seguiment on-line per assessorar i resoldre dubtes de cara a la presentació dels processos de treball.

Compartir amb la ciutat

El treball resultant del procés es comparteix amb la comunitat educativa i el conjunt de la ciutat amb diverses funcions.

 

Altres accions relacionades

Projecte de Teatre a l’Escola Joan Maragall

El projecte Teatre a l'Escola té per objectiu utilitzar el teatre com a eina, tant  per facilitar l'...

Projecte de Teatre a l’Escola Honorable Josep Tarradellas

El projecte Teatre a l'Escola té per objectiu utilitzar el teatre com a eina, tant  per facilitar l'...

Projecte de Teatre a l’Institut Escola del Prat

El projecte Teatre a l'Escola té per objectiu utilitzar el teatre com a eina, tant  per facilitar l'aprenentatge...

BUSCADOR D'ACCIONS