Projecte de Teatre a l’Escola Honorable Josep Tarradellas

El projecte Teatre a l'Escola té per objectiu utilitzar el teatre com a eina, tant  per facilitar l'aprenentatge competencial dels alumnes i com per incorporar a la pràctica docent una metodologia transversal i alhora un recurs per  potenciar el desenvolupament en l'àmbit de la creació i producció teatral. Neix el curs 2016-2017 i està impulsat per l'Escola d'Arts en Viu del Prat de Llobregat.

Es realitza en el període de setembre a juny i conclou amb la preparació de diverses exhibicions finals dirigides a la comunitat educativa que mostren el procés d'ensenyament-aprenentatge de tot el curs.

Aquest curs 2018-2019 formen part del projecte les escoles: Escola Joan Maragall,Escola Honorable Josep Tarradellas, Institut Escola del Prat  i Escola Jaume Balmes.

El projecte s’adreça a l’alumnat de primària focalitzant l’actuació en 2n, 4t i 6è, comptant que hi ha doble línia (a excepció de 4t que compta amb tercera línia).

El projecte Teatre a l’Escola Honorable Josep Tarradellas té diverses àrees d’intervenció:

Treball a l’aula

El treball del projecte es desenvolupa des de l’àmbit de l’ expressió corporal a l’assignatura d’educació física i a les classes de llengua amb els tutors de cada grup classe.

Amb l’alumnat de 2n i 4t de primària es realitzen 8 entrades a l’aula durant tot el curs per treballar les dinàmiques teatrals, donat suport als docents en la creació i producció de les peces teatrals que estan treballant.

Amb l’alumnat de 6è de primària es concreta una freqüència d’entrada a l’ aula quinzenal, alternant moments de treball autònom i d’altres compartits amb la persona especialista. Es preveu realitzar 20 sessions.

Treball amb el centre educatiu i els docents

L’inici del projecte el marcaran dues sessions formatives adreçades a tot el claustre per emmarcar teòricament el teatre com a eina educativa. Seguidament es realitzaran dues sessions amb el professorat per concretar el desplegament del teatre a cada aula.

A més, es facilita un seguiment on-line per assessorar i resoldre dubtes de cara a la presentació dels processos de treball.

Compartir amb la ciutat

El treball resultant del procés es comparteix amb la comunitat educativa i el conjunt de la ciutat amb diverses funcions.

 

Altres accions relacionades

Projecte de Teatre a l’Escola Joan Maragall

El projecte Teatre a l'Escola té per objectiu utilitzar el teatre com a eina, tant  per facilitar l'...

Projecte de Teatre a l’Institut Escola del Prat

El projecte Teatre a l'Escola té per objectiu utilitzar el teatre com a eina, tant  per facilitar l'aprenentatge...

Projecte de Teatre a l’Escola Jaume Balmes

El projecte Teatre a l'Escola té per objectiu utilitzar el teatre com a eina, tant  per facilitar l'...

BUSCADOR D'ACCIONS