Projecte d'Arts Visuals a l'Escola Can Rigol

El projecte d'Arts Visuals a l'Escola d'Educació Especial Can Rigol que es desenvoluparà a durant aquest curs 2018-2019 sorgeix arrel la participació del centre educatiu de Minilab d'Arts que es va fer  el curs anterior conjuntament amb l'Escola d'Arts i UNZIP Arts Visuals amb qui continuaran la col·laboració.

Aquest  projecte posa al centre les arts com a forma interdisciplinar de treballar amb l’alumnat. A més, aposta per co-generar i difondre un decàleg de bones pràctiques sobre el tractament de les diversitats en els centres educatius i culturals

Es tracta d’un projecte de tipus relacional, basat en la formalització d’un espai físic utilitzat habitualment  com a cafeteria amb activitats que fomentin les relacions entre pares, mares, alumnes i docents, amb la finalitat de que totes les propostes processuals del projecte obtinguin la seva forma final a l’espai esmentat.

Aquest any l’Escola Can Rigol treballa l’aigua i les seves derivacions conceptuals elaborant un programa d’aprenentatge inclusiu amb propostes que prenen forma en activitats basades en l’aprenentatge transversal. Proposem treballar a partir dels eixos tractats (fenòmens atmosfèrics, reptes futurs, animals marins i estat de l’aigua) generant activitats  amb la implementació de metodologies artístiques.

El projecte té com a propòsit posar en valor i comunicar els aprenentatges significatius generats, entorn la realització del Festival de les Arts a la ciutat incorporant el contacte i la visió de les famílies, el territori i la ciutat.

El projecte d'Arts Visuals a l'Escola Can Rigol té diverses àrees d'intervenció:

Treball a l’aula

Durant l'horari lectiu, es realitza un acompanyament intensiu a l'aula per part dels professionals de l'Escola d'Arts del Prat implementant metodologies artístiques prenent forma d’un projecte de llarga durada.

Treball amb el centre educatiu i els docents

Es dinamitza un espai de cafetería  per tal de crear relaciones entre pares i madres, els docents i alumnes oferint un lloc de trobada setmanal on mostrar els resultats de les activitats realitzades en horari lectiu.

Es fan sessions de formació conjunta trimestral a tot el claustre entorn les pràctiques artístiques multidisciplinars.

Es crea un espai d'aprenentatge i trobada entre la comissió de currículum artístic del CC Can Rigol (CCA), professionals de l'Escola d'Arts del Prat i professionals de l'UNZIP Torre Muntadas (15 sessions).

A més,es convoquen reunions de coordinació de cicle on es presenten i es treballen les propostes d'activitats a l'aula per preparar el Festival de les Arts (7 sessions).

Compartir amb la ciutat

Aquest projecte artístic-educatiu té com a objectiu posar en valor i comunicar els aprenentatges significatius generats entorns a la realització del Festival de les Arts a la comunitat incorporant el contacte i la visió de les famílies , el territori i la ciutat.

D’altra banda,  es fa la publicació d'un manual de bones pràctiques en relació a la diversitat en entorns educatius i culturals.

Altres accions relacionades

Projecte d' Arts Visuals a l'Escola Ramón Llull

Neix al curs 2018-2019 el projecte d'Arts Visuals a l'Escola Ramon Llull. ...

Projecte d'Arts Visuals a l'Escola Jaume Balmes

Aquest curs 2018-2019 en la seva segona edició del projecte d'Arts Visuals a l'Escola Jaume Balmes durà per...

Projecte Arts Visuals a l'Escola Pepa Colomer

Aquest curs 2018-2019  es desenvolupa la tercera edició del projecte d'Arts Visuals a l'Escola Pepa Colomer...

BUSCADOR D'ACCIONS