Auxiliars de conversa procedents de diferents països de parla anglesa s'incorporen a centres educatius i culturals de la ciutat per fomentar la comunicació oral en llengua anglesa

Els objectius del projecte son millorar les competències en llengua anglesa de la ciutadania i potenciar l’ús de l’anglès en diversos espais de la ciutat tot promovent l'intercanvi cultural. 

Iniciat el curs 2017-2018 a partir de l'English Lab, el projecte s'adreça a l’alumnat d’infantil, primària, secundària i persones adultes de la ciutat. El projecte es desplega durant tot el curs a 20 centres educatius de la ciutat i a 4 centres culturals.

- El projecte als centres educatius

Els centres educatius, d'acord amb el propi projecte de centre, defineixen amb l'auxiliar un projecte d'intervenció. Cada centre decideix els grups d'alumnes amb els que es vol intervenir i la seva intensitat, acordant els espais de participació de l'auxiliar tant en horari lectiu com interlectiu (pati i menjador). En molts casos, aquesta intervenció es revisa o modifica trimestralment per tal d'adjustar-se específicament a les necessitats d'escoles i instituts. A nivell metodològic, l'auxiliar realitza sessions de codocència amb l'especialista d'anglès i també treballa la conversa en grups petits. 

- El projecte als centres culturals

Els centres culturals, amb l'auxiliar de conversa, ofereixen diverses activitats en anglès en format taller trimestral, adreçades al conjunt de ciutadania (infants, famílies, joves i persones adultes) per fomentar la conversa en grup des del gaudi. Les propostes responen a les línies de treball de cada centre i, en tots els casos, les activitats s'adapten als interessos de les persones participants. 

Treball a l'aula

El projecte es desplega a les escoles Bernat Metge, Charles Darwin, del Parc, Galileo Galilei, Jaume Balmes, Joan Maragall, Jacint Verdaguer, Ramon Llull, Sant Jaume, H. Josep Tarradellas; als instituts-escola del Prat i Pepa Colomer; als instituts Baldiri Guilera, Salvador Dalí, Estany de la Ricarda, Ribera Baixa, El Prat de Llobregat, Les Salines, Illa dels Banyols; a l'escola de formació de persones adultes Terra Baixa; els centres cívics Sant Jordi-Ribera Baixa, Palmira Domènech, Jardins de la Pau, i la Biblioteca Antonio Martín. 

Coordinacions internes de l'equip

Els espais de coordinació i formació amb les persones referents del projecte als centres faciliten també millores metodològiques. Per aquest motiu s'organitzen, amb freqüència setmanal, diverses coordinacions entre professorat i l'auxiliar. Aquestes sessions serveixen per dissenyar algunes sessions conjuntament, intercanviar propostes d'activitats, fer seguiment de l'alumnat així com compartir coneixements pedagògics i lingüístics. 

Treball en xarxa

El projecte té associat l'entorn d'aprenentatge Auxiliars de Conversa el qual serveix per analitzar, des de diferents perspectives, la incorporació de la figura de l’auxiliar de conversa als centres participants del projecte amb la finalitat de proposar millores, compartir bones pràctiques i aprendre entre iguals. També és l'espai per dissenyar i organitzar l'Spring Festival.

Compartir amb la ciutat

Cada curs s'organitza l'Spring Festival, una proposta festiva d’anglès on les persones participants al projecte Auxiliars de Conversa mostren a la ciutadania la feina realitzada al llarg del curs  amb l’auxiliar de conversa, i on elles son les màximes protagonistes. 

Vols saber més informació del projecte?

Anglès a Jardins

Intercanvi lingüistic i cultural, pel foment de la llengua anglesa.

Parla Anglès a la Palmira

Des de l'any 2020, l'anglès forma part de la Palmira oferint propostes gratuïtes.

Auxiliars de conversa en anglès

Espais de pràctica de l'anglès dins del projecte d'Auxiliars de Conversa del programa...

Notícies del projecte del curs 2022-2023

Veure totes

dilluns, 19 desembre, 2022 - 13:00

Fomentar l'ús real de l'anglès

Activitats gratuïtes en anglès als equipaments culturals del Prat
BUSCADOR D'ACCIONS