El Laboratori de lectura es defineix com un espai de co-creació per al disseny col·lectiu d’un projecte en xarxa entre els participants, agents de la comunitat educativa. S’han realitzat set sessions de gener a juny. Han estat dinamitzades per afavorir el treball en grup, el coneixement entre participants, el debat i la generació de projectes. Partint d’objectius i interessos particulars les diferents sessions han permès avançar cap a una proposta col·lectiva. S’ha treballat amb dinàmiques per fomentar la creativitat i aterrar les propostes perquè siguin viables i es puguin implementar en el curs 2018-19. El Laboratori potencia la visió d’educació en xarxa i comunitària, les connexions amb la ciutat, per tal de donar respostes conjuntes a reptes educatius compartits.

El projecte resultant està relacionat amb la implementació de les Tertúlies Dialògiques Literàries en els diferents centres participants i la consolidació de vincles entre els diferents agents involucrats: centres educatius, a través del professorat i AMPA, la Biblioteca Antonio Martín, el Centre de Recursos Pedagògics etc. Aquest treball anirà precedit d’una formació, i en paral.lel a tot el procés es faran accions complementàries que facilitaran la connexió del projecte amb altres comunitats i la resta de la ciutat.

 

Participen:

Cuadri Morillas i Montse Morillas (responsables de l’àmbit Lectura), Marta Roig (Coordinadora de l’àmbit Lectura), Clara Illa (Biblioteca), Cristina López (Biblioteca), Núria Sanahuja (Centre de Recursos Pedagògics del servei educatiu del Prat), Mariola Barbero (Educadora de l’Escola Bressol Sol Solet), Vanesa Rubio (Directora de l’Escola Charles Darwin), Marta Ribas (Professora a l’Escola Charles Darwin), Núria Luque (Professora a l’Escola Charles Darwin), Dolores Cámara (Escola Charles Darwin), Cristina Llopis (Escola Charles Darwin), Àngels García (Directora de l'Escola Galileo Galilei), Mónica Rodríguez (Professora de Llengua a l’Institut Estany de la Ricarda), Laia Villena (Professora de Llengua a l’Institut Estany de la Ricarda), Jaume Bosch (Director de l’Institut Escola El Prat), AMPA Escola Charles Darwin.

 

Altres accions relacionades

Escola d'Estiu d'Interseccions 2019

L'Escola d'Estiu d'Interseccions és l’espai comú de relació i trobada entre les persones de les comunitats educatives i culturals que han estat implicades en els diferents projectes i espais de treball durant aquest curs 2018/19. Aquesta tercera edició ha tingut lloc el dilluns 1 de juliol, de 9 a 14.15 hores, a l'escola Jaume Balmes. 

Projecte en xarxa Converses literàries

El projecte Converses Literàries sorgeix del Laboratori de Lectura desenvolupat durant el curs 2017-2018 on diferents agents educatius i culturals vinculats a l'àmbit de la lectura ...

Projecte Petits Contes

Petits Contes és un projecte que es desenvolupa des del 2004 al Centre Cívic Jardins de la Pau i que aquest curs 2018...

BUSCADOR D'ACCIONS