El laboratori científic, tècnic, digital es defineix com un espai de co-creació per al disseny col·lectiu d’un projecte en xarxa entre els participants. S’han realitzat set sessions de gener a juny. Han estat dinamitzades per afavorir el treball en grup, el coneixement entre participants, el debat i la generació de projectes. Partint d’objectius i problemàtiques particulars, les diferents sessions han permès avançar cap a una proposta col·lectiva a partir de dinàmiques per fomentar la creativitat i aterrar les idees perquè siguin viables i es puguin implementar en el curs 2018-19. El Laboratori potencia el treball en xarxa i la connexió amb la ciutat.  

El projecte resultant té com a eix principal la idea de sostenibilitat, entesa de manera àmplia, com un concepte que permet abordar el present des de la relació que la societat manté amb el medi ambient, la producció de béns de consum, o l’obsolescència programada. L’alumne i les persones participants estan en el centre del procés educatiu, destacant un paper actiu que es tradueix en posar èmfasi en la figura de l’investigador i en la dels inventors, alumnes i participants en el centre dels processos educatius.

 

Participen:

Carme Villén Pérez (Responsable de l’àmbit Coneixement científic, tècnic i digital), Cristian Añó (Coordinador del laboratori científic, tècnic, digital i Director de Sinapsis OT), Bea Vigara (Directora del Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa), Ferran Pozo (Tècnic municipal), Daniel Velasco (Dinamitzador TIC al Centre Cívic Jardins de la Pau), M. Àngels Miralles (Dinamitzadora TIC al Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa), Jordi Jubany (Professional adscrit al Centre de Recursos Pedagògics), Yolanda Soriano (Gerència Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa), Isabel Pes Camp (Escola Galileo Galilei), Climent Díaz Martínez (Escola Galileo Galilei), Jorge Regueras Patiño (Escola Galileo Galilei), Clara Carrasco (Escola del Parc), Anna Parés (Escola del Parc), José Luis Cuenca Peralta (Escola Charles Darwin), David Ciércoles Paniagua (Escola Charles Darwin), Maria Pilar Cerezo Rejeiro (Escola Bernat Metge), Ascen Lamora (Institut Baldiri Guilera), Marta Mañes (Institut Baldiri Guilera), Jaume Bosch del Río (Institut-Escola El Prat).

Altres accions relacionades

Escola d'Estiu d'Interseccions 2019

L'Escola d'Estiu d'Interseccions és l’espai comú de relació i trobada entre les persones de les comunitats educatives i culturals que han estat implicades en els diferents projectes i espais de treball durant aquest curs 2018/19. Aquesta tercera edició ha tingut lloc el dilluns 1 de juliol, de 9 a 14.15 hores, a l'escola Jaume Balmes. 

Projecte en xarxa Investiguem, inventem per ser més sostenibles

El projecte Investiguem, inventem per ser més sostenibles neix en el marc del Laboratori científic, tècnic i digital desenvolupat durant el curs 2017-2018 amb la participació de diferents agents educatius i culturals. Es tracta d'un projecte en xarxa on interaccionen diferents centres educatius i equipaments culturals amb voluntat de ser un procés de treball obert a la ciutat. Hi participen els centres cívics Sant Jordi - Ribera Baixa i Jardins de la Pau.

BUSCADOR D'ACCIONS