Els entorns d’aprenentatge són trobades entre professionals destinades a la reflexió, la formació i l’avaluació dels processos de treball que es desenvolupen en relació amb els projectes del Programa Interseccions. Són espais de coordinació i co-creació d’activitats conjuntes i alhora permeten conèixer altres experiències i metodologies de treball facilitant l’intercanvi d’idees i eines educatives.

A través dels entorns d’aprenentatges es potencia el treball en xarxa entre diferents agents, afavorint la interrelació entre centres educatius, equipaments culturals, AMPA/AFA, entitats culturals i socials. És un espai per impulsar un marc de cooperació i corresponsabilitat per abordar la interrelació entre educació i cultura des d'una dimensió comunitària i a escala de ciutat. En el marc d’aquest treball en xarxa aquests espais tenen, pels docents, el  reconeixement  del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a través del Centre de Recursos Pedagògics del Prat de Llobregat.

L’entorn d’aprenentatge de coordinació del projecte Investiguem, Inventem és fruit del laboratori de l’àmbit Científic-Tècnic-Digital desenvolupat durant el curs 2017-2018. Durant el curs anterior va ser l’espai de reflexió, coordinació, programació, seguiment i avaluació de les diferents línies de treball que derivaven del projecte. Aquest curs 2019-2020 es manté com a l’espai de codisseny del projecte, seguiment i avaluació del seu desplegament, vetllant per la coordinació de les accions en xarxa i la concreció del retorn dels aprenentatges a la ciutat; alhora s’articula com a espai d’intercanvi de coneixements, de reflexió i de millora continua del desplegament projecte.

Objectius

- Donar continuïtat i reforçar el treball en xarxa que es va generar el curs anterior entre tots els agents participants en el projecte (Centres Educatius i Centres Culturals).

- Fomentar la cultura científica vinculada al territori des d’una perspectiva comunitària que connecti centres educatius, centres culturals i ciutadania.

- Potenciar espais de formació i transferència de coneixements entre participants posant en comú el desplegament del projecte per part de cada agent.

- Aprendre a pensar des de la ciència i les seves metodologies de treball pedagògic.

- Potenciar la complementarietat de perspectives entorn l’eix temàtic “La ciència del vol” a l’hora d’abordar la concreció del futur projecte de cada centre educatiu.

- Afavorir la interconnexió espai lectiu i espai no lectiu.

- Acompanyar als docents i dinamitzadors en la singularització i aplicació de la formació als seus espais de treball.

Desenvolupament

L’entorn consta de 8 sessions de 2h de 17-19h, repartides al llarg de tot el curs. Es realitzen al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa i al Centre Cívic Palmira Domènech.

Comunitats participants

El grup de treball per a la coordinació del projecte Investiguem, inventem està conformat per docents i professionals que intervenen en els 5 centres en els quals es desplega aquest projecte: Escola del Parc, Escola Bernat Metge, Escola Galileo Galilei, Escola Charles Darwin i Institut Baldiri Guilera. A més a més, hi participen el Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa, el Centre Cívic Jardins de la Pau i Centre Cívic Palmira Domènech, el Centre de Recursos Pedagògics del Prat (CRP El Prat) així com personal tècnic de cultura, d’educació i d’IntersECCions. Aquest curs també es compta amb l’acompanyament formatiu del CESIRE (Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa).

BUSCADOR D'ACCIONS