Els Entorns d’aprenentatge són trobades entre professionals destinades a la reflexió, la formació i l’avaluació dels processos de treball que es desenvolupen amb relació als projectes de Programa Interseccions. Són espais de coordinació i co-creació d’activitats conjuntes i alhora permeten conèixer altres experiències i metodologies de treball facilitant l’intercanvi d’idees i eines educatives.

A través dels entorns d’aprenentatges es potencia el treball en xarxa entre diferents agents, afavorint la interrelació entre centres educatius, equipaments culturals, AMPA/AFA, entitats culturals i socials. És un espai per impulsar un marc de cooperació i corresponsabilitat per abordar la interrelació entre educació i cultura des d'una dimensió comunitària i a escala de ciutat. En el marc d’aquest treball en xarxa aquests espais tenen, pels docents, el  reconeixement  del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a través del Centre de Recursos Pedagògics del Prat de Llobregat.

Aquest any, dins el marc dels entorns d’aprenentatge del projecte d’Arts visuals, es continua amb la relació amb EAP-Horts Urbans per tal d’empeltar les figueres plantades el curs anterior a cada una de les escoles participants al projecte Interseccions Arts Visuals. Durant les sessions i repetint la dinàmica de l’any passat, els educadors expliquen als docents assistents a l’inici de cada sessió, dos referents artístics (un nacional i un internacional) amb relació als projectes i processos en desenvolupament com a part de la formació. Aquests referents (dos per escola participant) formalitzaran un dossier que serà entregat a cada sessió com a fons bibliogràfic de les escoles, consultables per la resta de docents.

Objectius

  • Millorar les competències professionals del professorat, evolucionant cap a un perfil docent específic per aquest tipus de projecte.
  • Promoure la incorporació de canvis metodològics en l’àrea d’educació artística, especialment pel que fa a la implementació de metodologies artístiques no habituals al context escolar i la pràctica artística basats en projectes col·laboratius .
  • Facilitar la coordinació pedagògica entre professors del mateix projecte i vincular entre ells els diferents projectes de ciutat en un espai de coordinació interescolar.
  • Proporcionar un espai de coaprenentatge, reflexió i autoformació en el propi centre on es desenvolupa l’activitat, i un altre espai interescolar.
  • Garantir mecanismes de seguiment i avaluació dels projectes a partir de processos d’investigació-acció a nivell local de cada projecte i a nivell macro de l`àmbit d’educació artística i el conjunt del programa Interseccions.
  • Integrar el professorat extern en la vida i l’estructura del centre, i potenciar la transversalitat del projecte, establint vincles amb altres docents de l’escola.

Desenvolupament

En aquest grup es duen a terme la reflexió, la coordinació, la programació, la formació, la investigació i l’avaluació dels projectes i alhora es vetlla per que el coneixement produït es transfereixi de manera eficaç al conjunt de processos de treball en els quals s’articula Interseccions.

Pel bon funcionament de la coordinació i el treball a realitzar, aquest grup de treball té tres nivells de funcionament:

  • Un nivell de treball regular de cada projecte específic, que es reuneix a cada centre 26 hores setmanals (a determinar dia i hora específic per cada centre).
  • Un nivell de treball interescoles que aglutina tots els projectes, que es reuneix 4 vegades l’any a l’edifici de l’Escola de les Arts del Prat de Llobregat.
  • Un nivell de treball no presencial de 30 hores.

Comunitats participants

El grup de treball dels projectes d’Arts Visuals està conformat per professionals que intervenen en els següents projectes: Projecte d’Arts Visuals a l’Institut-Escola Pepa Colomer, a l’Escola Jaume Balmes, a l'Escola Can Rigol i a l'Escola Ramon Llull.

 

Notícies del curs 19-20 sobre Arts Visuals

Veure totes

dimecres, 6 novembre, 2019 - 08:30

Arrenquen els nous projectes d’Arts Visuals del programa municipal IntersECCions

A les escoles Pepa Colomer, Ramon Lull, Can Rigol i Jaume Balmes

Altres accions relacionades

Projecte d'Arts Visuals a l'Escola Can Rigol

Els projectes d’Arts Visuals en el marc d’Interseccions s’inicien en el curs 2017-2018  i es desenvolupen a partir d...

Projecte d'Arts Visuals a l'Escola Ramon Llull

Els projectes d’Arts Visuals en el marc d’Interseccions s’inicien en el curs 2017-2018  i es desenvolupen a partir d...

Projecte d'Arts Visuals a l'Escola Jaume Balmes

Els projectes d’Arts Visuals en el marc d’Interseccions s’inicien en el curs 2017-2018  i es desenvolupen a partir d...

BUSCADOR D'ACCIONS