Reciclatge

Descarrega't les dades de reciclatge (pdf - 2185315 bytes)

Serveis

Recollida de contenidors

Servei de recollida separada de paper i cartró, envasos de vidre, de plàstic i de...

Deixalleria Municipal

Instal·lació que gestiona els residus que necessiten un tractament especial.

Recollida de mobles i estris vells

Servei gratuït de recollida de mobles i estris vells.

Recollida de piles

Servei de recollida de piles.

Recollida de cartró comercial

Servei de recollida del cartró que es genera als comerços de la ciutat.

Recollida de roba

Servei de recollida de roba.

Recollida d'oli de cuina usat

Servei de recollida d'oli de cuina usat.