Conservació de la biodiversitat urbana

El Prat és un municipi privilegiat gràcies a l'existència dels espais naturals del delta del Llobregat i la varietat d'hàbitats  que hi tenen cabuda: aiguamolls, platges, pinedes, riu, conreus i zones urbanes.

Estratègia local per a la conservació i la recuperació de la biodiversitat

La biodiversitat, la riquesa de les formes de vida vegetal i animal, és un dels valors ambientals més importants d'un territori. Per això el Prat va ser un dels primers municipis de l'Estat a disposar d'una estratègia local per a la biodiversitat (2004) i té una llarga tradició en l'aplicació de mesures concretes. 

Descarrega't l'Estratègia (pdf - 54582 bytes)

Projectes relacionats

Catàleg d'invertebrats del Prat

El Prat disposa d'un inventari de la biodiversitat de fauna invertebrada de la ciutat.

Biodiversitat al pati de les escoles

Els patis dels centres educatius del Prat permeten conèixer els valors de la biodiversi...

Mapa de la biodiversitat i el verd urbà

Descobriu la fauna, els arbres i els espais ambientals que podeu trobar a la ciutat.

Cens d'orenetes

El cens d’orenetes és un projecte de l’Institut Català d’Ornitologia en el qual partici...

Itineraris sonors

Realització d'itineraris de captació de sons i elaboració de mapes sonors dels espais...

Adaptació al canvi climàtic

El Pla d'adaptació al canvi climàtic permetrà que el Prat s'adapti als canvis a escala...

30 anys d'Educació Ambiental al Prat

30 anys de donar a conèixer els valors del nostre territori i promoure comportaments de...

26è Concurs de Fotografia delta del Llobregat

Concurs anual de fotografia de natura que enriqueix el coneixement del territori