Biodiversitat al pati de les escoles

L'Ajuntament del Prat dóna suport pràctic als centres educatius en la creació i el manteniment d’espais verds en els seus patis, com les basses, els horts, els hotels d'insectes i els jardins de plantes aromàtiques.

Horts a terra i en jardineres

Els patis d'algunes escoles disposen de petites superfícies conreades amb mostres representatives de productes d'horta de temporada, cosa que facilita que l'alumnat conegui el mon agrícola.

Jardins temàtics, al terra i verticals

Espais de jardí amb plantes vistoses, però amb una baixa demanada d’aigua, que segueixen criteris de sostenibilitat.

Poden estar formats per plantes aromàtiques com la farigola, el romaní o l’espígol, espècies mediterrànies, com l’alzina o el marfull, i plantes que es posen en jardins verticals (a les façanes), com la flor de migdia o la lantana.

Basses que reprodueixen l'hàbitat dels aiguamolls del Delta

Reproduccions a petita escala dels estanys del Delta amb fauna i vegetació aquàtica. Permeten que l’alumnat observi el funcionament d’aquest ecosistema i en conegui els valors.   

Hotels d'insectes

Cinc centres educatius de la ciutat disposen d’aquests espais formats per un suport que s’omple de materials naturals o reciclats. La instal·lació ofereix refugi per criar i hivernar a aquests petits animals, bàsics per al manteniment dels ecosistemes.

Al Prat, escoles més sostenibles

Projectes relacionats

Mapa de la biodiversitat i el verd urbà

Descobriu la fauna, els arbres i els espais ambientals que podeu trobar a la ciutat.

Itineraris sonors

Realització d'itineraris de captació de sons i elaboració de mapes sonors dels espais...

Cens d'orenetes

El cens d’orenetes és un projecte de l’Institut Català d’Ornitologia en el qual partici...

Adaptació al canvi climàtic

El Pla d'adaptació al canvi climàtic permetrà que el Prat s'adapti als canvis a escala...

30 anys d'Educació Ambiental al Prat

30 anys de donar a conèixer els valors del nostre territori i promoure comportaments de...

Creació d'un relat sobre el Delta

Creació d'un relat il·lustrat sobre la biodiversitat del delta del Llobregat

Servei Comunitari al Delta

Servei Comunitari al Delta fent tasques d'informació ambiental i de conservació de la...