Calendari del delta del Llobregat

Participa amb les teves fotos al calendari del delta del Llobregat 2018

Estem preparant les imatges que formaran part del calendari del delta del Llobregat 2018. Busquem imatges digitals de fruits i llavors de les plantes del delta del Llobregat, preferiblement amb enquadrament horitzontal. És imprescindible que no hagin aparegut mai en un calendari del Delta, ja que un dels criteris d'exclusió és intentar no repetir. 

L’àmbit geogràfic del Delta va des del pont de Sant Boi-Cornellà fins la desembocadura i des de Castelldefels fins la Zona Franca.

 

El calendari del Delta, una col·lecció d'imatges excel·lents

L'any 1992, el departament de Medi Ambient de l'Ajuntament del Prat va iniciar l'edició del calendari. Aquell any encara no s'havien sanejat les aigües ni les platges, els canals i el riu eren clavegueres a cel obert; no existien espais naturals visitables, ja que la majoria continuaven en mans privades i hi havia grans incerteses sobre la seva supervivència. Calia, per tant, desvetllar l'interès públic sobre la importància dels valors naturals del delta del Llobregat i estimular-ne la valoració social i la conservació. 

El calendari ha contribuït a aquests objectius des d'aleshores, tot llegant-nos una col·lecció d'imatges excel·lents que demostren que el Delta continua sent una font inesgotable de bellesa, propera i accessible.