Apropa't al Delta, visites escolars al delta del Llobregat

Apropa't al Delta

Media Root

Itinerari guiat pels Espais Naturals del Riu Llobregat on es descobreixen els hàbitats del Delta i la riquesa de la seva biodiversitat. Dirigit al públic escolar.

Els Espais Naturals del Riu conformen un conjunt heterogeni d'hàbitats com els estanys litorals, les maresmes inundables, els prats, les arbredes de ribera, les formacions dunars i les pinedes litorals. Destaca especialment la presència del tram final del riu Llobregat i la seva desembocadura. Aquests espais naturals són un dels principals reservoris de biodiversitat del nostre país i és fàcil observar multitud d’espècies vegetals i animals al llarg de l’any.

Les visites estan dirigides a alumnes d'educació infantil, primària, secundària, adults i persones amb necessitats educatives especials.  L'activitat té una durada de 4h, en horari de matí. Tant l’itinerari com la durada es poden adaptar als interessos i/o necessitats del grup. Aquest programa es realitza des de l’any 1987 i és un dels programes d’educació ambiental més antics del país. Participen anualment més de 13.000 persones.  

 

Com arribar

Com arribar (pdf - 5353030 bytes)

Temes relacionats

El territori

Territori heterogeni que forma un mosaic d'usos del sòl. Espais lliures i biodiversitat...

Formació i evolució del Delta

Un territori en constant transformació

Els espais naturals del riu

Cal Tet i Ca l’Arana formen una reserva natural de gran importància a la desembocadura...

El Pla Delta

El Pla Delta són un conjunt d'actuacions territorials que han configurat el delta del...