Apropa't al camp, descoberta de l’agricultura al Delta

Visites escolars de descoberta de l’agricultura al delta del Llobregat

El nou programa educatiu Apropa’t al camp es desenvolupa a la finca agrícola de la Marina, de propietat municipal, situada en la cruïlla dels camins de la Marina i de València, al costat dels Espais Naturals del riu.

Aquesta finca, de mitja ha de superfície, recull una mostra de les diferents etapes per les quals ha passat l’agricultura al Delta: el secà, el conreu de l’arròs i el regadiu. Sota els principis de l’agricultura ecològica, la finalitat d’aquests conreus és estrictament pedagògica: fer partícep l’alumnat de les tècniques tradicionals del conreu al Delta i aplicar-les de manera directa durant les visites escolars. L’alumnat, per tant, rega, treballa la terra, cull els fruits del camp i experimenta en primera persona les feines de la pagesia. 

Com arribar

Plànol (pdf - 5353030 bytes)

Temes relacionats

El territori

Territori heterogeni que forma un mosaic d'usos del sòl. Espais lliures i biodiversitat...

Agricultura

L'espai agrícola te un alt valor estratègic en el territori metropolità.

Apropa't al Delta, visites escolars al delta del Llobregat

Programa escolar de coneixement del delta de Llobregat

Mercat de pagès

Mercat de producte fresc i proper, conreat pels pagesos del Prat i del Parc Agrari....