Ajuntament del Prat de Llobregat

Parc Agrari del Baix Llobregat

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana

Plaça de la Vila, 1
T. 933 790 050

Parc Agrari

Conreus del Parc Agrari

A la vall baixa i al delta del Llobregat es troba una de les zones agrícoles més antigues i fèrtils del país: un patrimoni cultural, econòmic i ecològic de primer ordre situat al bell mig de l'àrea més poblada de Catalunya.

El Parc Agrari del Baix Llobregat ocupa 2.700 hectàrees, la majoria cultivades, però altres abandonades o naturalitzades, repartides en 14 municipis. El Prat ocupa el quart lloc en quantitat d'hectàrees i acull la seu del Parc, la masia de Can Comas (districte de la Ribera).

Preservar i promocionar els usos agrícoles i el seu entorn natural és una inversió de futur que contribueix a la millora de la qualitat de vida de tota la ciutadania.

© Ajuntament del Prat de Llobregat
Plaça de la Vila, 1 - 08820 El Prat de Llobregat. Tel 933 790 050
NIF: P-0816800G - Registre d'Entitats Locals de Catalunya núm. 081691