Al servei de les persones
Cartera de Serveis Socials

La Cartera Municipal de Serveis Socials acosta a la ciutadania els serveis que es presten des dels diferents àmbits municipals, amb la finalitat de contribuir al benestar de les persones.

Es configura com un conjunt de serveis, prestacions, tràmits i actuacions de prevenció, atenció i promoció social que es presten directament des de l'Ajuntament i en col·laboració amb les entitats del tercer sector.

A continuació, per a cada servei, prestació i actuació social es defineixen els objectius, allò que ofereix, el mode d’accés,  i el cost, en cas que hi hagi participació econòmica de les persones beneficiàries.

Servei municipal d'acollida a persones immigrades

Formació i informació sobre el funcionament i els recursos de la ciutat.

Serveis relacionats

Serveis d'atenció social prestats per entitats del Prat

Conjunt de serveis que es presten des de les entitats del municipi amb la finalitat de...