Ajuntament del Prat de Llobregat

Notícies

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana

Plaça de la Vila, 1
T. 933 790 050

Nova escola bressol municipal

01/05/2005

Educació

El curs escolar 2006-2007 entrarà en servei la nova escola bressol municipal, que es construirà en un solar destinat a equipaments, al costat dels Jardins de la Pau. Aquesta escola ajudarà a pal·liar, almenys en part, la gran demanda d'escolarització per a infants de 0 a 3 anys que hi ha a la ciutat.

La nova escola bressol municipal, a la qual encara no s' ha assignat cap nom, es construirà en un solar de propietat municipal delimitat pels carrers Músic Blai Carmona, Víctor Casanova, Girona i Coronel Sanfeliu, al costat dels Jardins de la Pau. Aquesta escola bressol se sumarà als altres dos centres públics de preescolar que ja funcionen a la ciutat: l'escola bressol municipal Sol Solet (av. del Canal, 114) i la llar d'infants Dumbo (c. del Riu Ebre, 15), aquesta última depenent de la Generalitat. A banda, a la ciutat hi ha una mitja dotzena de llars d'infants privades.

La nova escola bressol serà de titularitat municipal, i és també l'Ajuntament qui en fa el projecte constructiu i el programa de funcionament. Per la seva banda, la Generalitat col·labora amb els ajuntaments en la creació de noves escoles bressol, amb una aportació aproximada de 5.000 euros per plaça, destinats a la construcció dels nous centres (una xifra molt inferior al cost final de l'obra) i amb unes subvencions per al funcionament que acostumen a cobrir al voltant d'un terç de la despesa global. Els altres dos terços van a càrrec, aproximadament a parts iguals, de l'Ajuntament i de les famílies. A la fi, doncs, l'Ajuntament és l'Administració que fa un esforç més important a l'hora de crear un nou centre escolar de 0 a 3 anys.

Un centenar de places
El programa de la nova escola bressol preveu un centre amb una capacitat d'entre 95 i 105 infants, amb 7 grups diferents, cadascun amb una aula o espai propi: un grup de 4 a 12 mesos, tres grups d'1 a 2 anys, i tres grups de 2 a 3 anys.

Pel que fa als espais que tindrà l'escola, hi destaca un espai per a nadons (amb dormitori amb bressols, zona d'aigua amb canviador, cuina de biberons, zona d'estar i sortida al pati exterior), amb una superfície d'entre 50 i 60 metres quadrats.

La resta dels infants disposaran de sis aules, cadascuna amb una zona d'higiene - canviador i una zona de dormitori compartida cada dues aules, entre altres serveis. Totes les aules tindran una sortida independent al pati i hi haurà la possibilitat que dues aules contigües es comuniquin físicament i/o visualment. De fet, tot l'interior de l'escola estarà caracteritzat per una gran visibilitat entre les diferents dependències.

A banda de les aules, l'escola també disposarà dels espais adients a un equipament d'aquestes característiques, com zones polivalents per a jocs, psicomotricitat, reunions familiars, activitats extraescolars, ludoteca..., així com una zona de serveis, una cuina, un espai per a l'aparcament dels cotxets, magatzem de material, patis i porxades.

30.000 noves places arreu de Catalunya
La construcció de la nova escola bressol del Prat, cal emmarcar-la en el pla de la Generalitat per crear, fins a l'any 2008, 30.000 noves places públiques de preescolar arreu de Catalunya. Segons aquest pla, que té en compte aspectes com el reequilibri territorial i les necessitats de cada barri i ciutat, al Prat, li corresponen 135 noves places, que cal afegir a les ja existents. Amb la nova escola bressol, quedarien cobertes al voltant de 100 places. Actualment, l'escola bressol Sol Solet té al voltant de 111 places i la Dumbo en té 79 més.

Aspecte arquitectònic
El disseny del projecte de l'escola bressol, obra de l'arquitecta municipal Arantza Basterra, té la dificultat d'haver d'encabir aquest equipament en un solar no gaire gran (no arriba als 1.150 metres quadrats), però dotant-lo, a l'hora, de tots els serveis necessaris en qualitat i quantitat.

L'entrada principal a l'escola serà per Músic Blai i Carmona, que es transformarà en zona de vianants. Les aules estaran orientades cap als Jardins de la Pau, de manera que aprofitin el sol de l'hivern i que a l'estiu estiguin ombrejades per un porxo.

L'edifici tindrà un pati interior descobert, amb paviment de fusta, que en moments de bonança climatològica es podrà afegir a l'aula polivalent gràcies al desplaçament d'una gran porta corredissa que, quan estigui tancada, farà d'envà.

Un aspecte interessant del futur edifici serà la coberta, que en bona part estarà ocupada per un pati o zona d'esbarjo per als infants, en la qual els elements vegetals tindran una presència significativa. En realitat, des dels edificis del voltant, l'escola bressol es veurà com un espai més verd i viu que no pas el solar cobert de sauló que hi ha ara.

Aquesta coberta, una mena de plaça elevada, tindrà una pèrgola ombrejada d'uns 28 metres de llarg, un espai d'uns 420 metres quadrats amb zones de jocs, aigua i terres tous (sauló, fusta, gespa, cautxú...) i un volum arquitectònic que acollirà un espai polivalent d'atenció a la infància, on es podran dur a terme diferents projectes i activitats i que podrà funcionar de forma flexible, tant en horari escolar com extraescolar.

Pel que fa als aspectes ambientals, la coberta parcialment enjardinada contribuirà a l'aïllament tèrmic de l'edifici, que a més disposarà de plaques solars per a la producció d'aigua calenta sanitària. Les aules disposaran d'una ventilació creuada permanent, mentre que la calefacció serà per terra, radiant. A més, es pretén que de les tanques de l'escola, tant a la planta baixa com a la primera, que seran de fusta, en surtin plantes cap a l'exterior.

El calendari de les obres
Les obres de la nova escola bressol, pressupostades en 1.429.200 euros, han de començar cap a l'estiu vinent i tindran una durada aproximada d'un any. És a dir que, si es compleixen les previsions i el calendari d'obres, l'escola haurà d'estar llesta per començar a funcionar el curs 2006-2007.

Preinscripció infantil de 0 a 3 anys
Les famílies amb infants de 0 a 3 anys que els vulguin matricular per al curs vinent en algun dels dos centres públics de la ciutat, l'escola bressol Sol Solet o la llar d'infants Dumbo, hauran de presentar les seves sol·licituds entre els dies 2 i 13 de maig. Aquesta preinscripció només es podrà fer a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), instal·lada a la planta baixa de la Casa de la Vila, de dimarts a dijous de 9.30 a 13.30 h, i dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16.30 a 19.00 h. Cal demanar cita prèvia al telèfon 934 794 544.

Preinscripció als ensenyaments postobligatoris
Després de l'ESO vénen els ensenyaments postobligatoris. Al Prat, únicament n'ofereix la xarxa d'educació pública. Les sol·licituds per a aquests ensenyaments (batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior) s'hauran de presentar entre els dies 17 i 27 de maig, i s'ha de fer als instituts escollits. A continuació us presentem el calendari de portes obertes als centres que ofereixen aquests ensenyaments:

CALENDARI DE PORTES OBERTES DELS ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS

IES

Data

Hora

Ensenyaments

Baldiri Guilera

Dimecres 4 maig

19 h

Batxillerat

Doctor Trueta

Dilluns 9 maig

18 h

Cicle formatiu de grau mitjà:

· Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural

Dilluns 2 maig

18 h

Cicle formatiu de grau superior:

· Animació d'activitats físiques i esportives

Illa dels Banyols

Dimecres 11 maig

18 h

Batxillerat

Dimecres 11 maig

18 h

Cicle formatiu de grau mitjà:

· Gestió administrativa

· Electromecànica de vehicles

Dimecres 11 maig

19 h

Cicle formatiu de grau superior:

· Manteniment aeromecànic

· Gestió del transport

· Comerç internacional

Ribera Baixa

Dimarts 3 maig

18.30 h

Batxillerat

Dimarts 3 maig

19 h

Cicle formatiu de grau mitjà:

· Equips i instal·lacions electrotècniques

· Muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor

· Explotació de sistemes informàtics

Dijous 5 maig

19 h

Cicle formatiu de grau superior:

· Sistemes de regulació i control automàtics

· Muntatge i manteniment d'instal·lacions d'edifici i procés

· Desenvolupament d'aplicacions informàtiques

Salvador Dalí

Dijous 5 maig

18 h

Batxillerat


Any d'obres a diversos centres educatius
El curs 2005-2006, i en alguns casos també el 2006-2007, serà especial per a un grapat de centres educatius de la nostra ciutat, que se sotmetran a profundes reformes, algunes integrals, altres parcials, però totes elles encaminades a millorar el servei que presten i adaptar-los als nous temps i als nous programes educatius. Tot seguit en fem un repàs:

CEIP Sant Jaume
Aquesta escola d'infantil i primària, inaugurada el curs 1979-1980, està situada al carrer de Pau Casals, 136, just al costat d'un altre CEIP, el Josep Tarradellas. Aquest veïnatge ha fet que la Generalitat hagi redactat un únic projecte per a la remodelació de tots dos centres. Les obres van començar al mes de març passat i tindran una durada aproximada de dos anys.

La reforma del Sant Jaume serà integral: s'aterra tota l'escola i se'n fa una de nova. El motiu és que calen nous espais per poder afrontar el pas d'una a dues línies, amb els serveis nous o millorats que això comporta: menjador, cuina, gimnàs, biblioteca, aula d'informàtica, parvulari... Mentre durin les obres, els alumnes de primària faran classe en mòduls prefabricats que s'ubicaran en un solar molt proper, al mateix carrer de Pau Casals, darrere del Centre d'Atenció Primària Ramona Via. Aquests mòduls, aprovats pel Departament d'Educació de la Generalitat, ofereixen totes les garanties de seguretat i confort exigibles per a l'ús al qual seran destinats.

Segons el calendari d'obres previst per la Generalitat, al setembre de 2005 tota la línia de primària (de 1r a 6è) s'instal·larà ja en els prefabricats, on passaran tot el curs. Els pàrvuls, en canvi, no es mouran d'on són ara fins als mesos de febrer o març de 2006, quan passaran directament als nous parvularis, sense haver de passar mai pels mòduls prefabricats.

CEIP Josep Tarradellas
Tot i que es va inaugurar un any abans que l'escola Sant Jaume, l'edifici del CEIP Josep Tarradellas té unes característiques de qualitat i funcionalitat que n'evitaran l'enderrocament. N'hi haurà prou amb una reordenació dels espais, per bé que profunda, i només caldrà construir de nou el gimnàs i el parvulari, que ara es troba separat del cos principal del centre, a l'altra banda del CEIP Sant Jaume. El nou parvulari, doncs, es construirà al costat del cos principal del Josep Tarradellas, que al seu torn se sotmetrà a una important remodelació, especialment a la planta baixa (cuina, menjador...), però també se'n renovarà la coberta i s'hi faran millores generals dels serveis i les instal·lacions. Aquesta remodelació no suposarà que els alumnes hagin d'abandonar temporalment el centre, ja que es farà aprofitant els mesos de vacances d'estiu.

Els pàrvuls podran estrenar el nou parvulari cap al març de 2006, de manera simultània als del Sant Jaume. De fet, els parvularis de tots dos centres es construiran de manera paral·lela i seran edificacions bessones.

CEIP Joan Maragall
Aquesta veterana escola, la més antiga del Prat encara en servei, es va inaugurar el curs 1935-1936, sota la Segona República, quan la ciutat tot just tenia 8.500 habitants. Es tracta, a més, d'un edifici inclòs en el Catàleg de Patrimoni Històric i Arquitectònic del Prat. La seva reforma, per tant, haurà de ser respectuosa amb el valor de l'edifici i n'haurà de preservar les parts més significatives, una dificultat que s'afegeix a la petitesa de l'espai.

En aquests moments, la Generalitat està a punt d'aprovar el projecte executiu i en les properes setmanes l'haurà de licitar. Si es compleix el calendari previst, les obres començaran abans d'acabar l'any 2005.

CEIP Escola del Parc
Fins fa poc anomenada Menéndez y Pelayo, aquesta escola es va inaugurar el curs 1958-1959 i és la segona més antiga del Prat. La Generalitat ha licitat fa poc l'elaboració del projecte de reforma integral del centre, necessària per al pas d'una a dues línies. De tots els projectes presentats en aquestes pàgines és el que té el calendari més indefinit i el que començarà a executar-se més tard.

El Prat acull el Fòrum d'Escoles Verdes
El dia 13 d'abril passat, el Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa va acollir un dels 6 fòrums d'Escoles Verdes que es fan periòdicament a Catalunya. En aquesta ocasió va ser el 3r Fòrum, se'n fa un per a cada àmbit territorial educatiu català (en el nostre cas, l'Anoia/Alt Penedès/Baix Llobregat).

Aquests fòrums són unes trobades d'intercanvi d'experiències entre les escoles adherides al Programa Escoles Verdes (233 a tot Catalunya). Al fòrum del Prat hi van assistir unes 200 persones (alumnes i professorat) i s'hi van celebrar taules de participació dividides en: professorat de primària, professorat de secundària, alumnes de primària i alumnes de secundària.

Els centres educatius del Prat que formen part del Programa Escoles Verdes són l'IES Baldiri Guilera, l'IES Ribera Baixa, l'IES Estany de la Ricarda, el col·legi Mare de Déu del Carme i el CEIP Escola del Parc.

  • Revista El Prat

Cercador

Text
Àrea
Des de
Fins a

© Ajuntament del Prat de Llobregat
Plaça de la Vila, 1 - 08820 El Prat de Llobregat. Tel 933 790 050
NIF: P-0816800G - Registre d'Entitats Locals de Catalunya núm. 081691