Conjunt d’activitats aquàtiques dirigides per un tècnic especialista, amb suport musical, orientades a la millora del to muscular i la resistència, utilitzant material específic per cada una de les activitats. Una manera diferent de fer i sentir l'activitat en el medi aquàtic!

Aquesta és una activitat aquàtica dirigida, amb suport musical, en què es combinen exercicis de força resistència amb o sense material aquàtic per la millora del to muscular.

Es tracta d’una activitat aquàtica dirigida que combina exercicis aeròbics i de tonificació d'alta i baixa intensitat.

Activitat aquàtica dirigida amb suport musical, organitzada en forma de circuit, on es treballa per intervals de temps, combinant  diferents estacions aeròbiques i musculars.