Programes de formació i treball per a joves

Programes formació i treball

Els programes de formació i treball per a joves alternen la formació amb la qualificació professional. Els joves poden adquirir competències personals i professionals que els facilitin tant la incorporació al mercat de treball com el retorn a la formació reglada.

Joves per l'ocupació

Programa de formació i experiència pràctica en empreses adreçat a joves.

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Adreçats a joves d’entre 16 i 21 que hagin abandonat l’ESO i no participin de cap altra...