Prepareu el Pla d’empresa

Què és el servei?

Es tracta d’un servei de tutoria individualitzada en què us ajudem a valorar la viabilitat del projecte i us assessorem en l’elaboració del pla d’empresa.

Què ofereix?

Oferim assessorament tècnic per part de personal especialitzat.

A qui s’adreça?

El servei s’adreça a totes aquelles persones que volen crear una empresa.

Com s’hi pot accedir?

Si hi teniu interès, podeu demanar una primera cita trucant al telèfon 93 478 68 78, enviant un correu a elpratempren@elprat.cat o dirigint-vos personalment al Servei d'atenció a les persones emprenedores i a les empreses del Centre de Promoció Econòmica.

Cost del servei

Gratuït.

Documents relacionats

Temes relacionats

Ajuts per emprendre

Oferta d’ajuts a les persones desocupades que posin en marxa una nova empresa.

El traspàs d’un negoci

Servei d’assessorament adreçat a les persones que intervenen en el procés de traspàs d’una empresa.

Experiències emprenedores

Aquí trobareu experiències de persones que ja han creat la seva empresa.

Formació per a persones emprenedores

Oferta d’accions formatives per posar en marxa i consolidar un negoci.

Premis El Prat Emprèn

Premis de reconeixement a la iniciativa emprenedora de la ciutat.

Punt de partida per emprendre

Servei d’informació a les persones emprenedores sobre els recursos i serveis que tenen al seu abast.

Servei de creació d'empreses

Conjunt de serveis d'acompanyament i suport a les persones que volen constituir una empresa.

Segells de qualitat


Certificació ISO 9001