Cooperatives i societats laborals del Prat de Llobregat

C. de les Moreres, 57
08820 El Prat de Llobregat
93 370 88 77
agriprat@yahoo.es

C. Indústries, 90
08820 El Prat de Llobregat
93 478 83 30
bcn@bcniluminacio.es

C. Castilla, 51
08820 El Prat de Llobregat
93 379 16 16
ecoprat@gmail.com
www.ecoprat.es

C. Begues, 16, 1r 2a
08820 El Prat de Llobregat
93 335 25 89

Pl. Raimon Roigé Badia, 3
08820 El Prat de Llobregat
93 379 14 00
cov@cov-elprat.com
www.cov-elprat.es

C. Primer de maig, 16
08820 El Prat de Llobregat
93 186 26 92
info@uiku.es
www.uiku.es

Av. Doctor Gallart i Monès, 2
08820 El Prat de Llobregat
93 370 92 71
info@sersaonline.com
www.ceformat.cat

C. Riu Llobregat, 47
08820 El Prat de Llobregat
93 131 17 28
info@eticom.com
www.eticom.coop

Societats laborals

C. Jaume Casanovas, 135 1r 1a
08820 El Prat de Llobregat

Suport al cooperativisme i a l'economia social

Ajuts a les persones que s'estableixin en règim de cooperativa de treball

Suport a persones desocupades que posen en marxa un projecte cooperatiu.

Experiències en economia social i cooperativa

Blog dedicat a l’explicació del contingut.

Voleu crear una cooperativa o una societat laboral?

Serveis d'acompanyament per desenvolupar els vostres projectes d’economia social.

Voluntariat per al Banc de Temps del Prat

Suport en les activitats de l’associació.