• Les novel·les més prestat al primer trimestre 2018
  • Els documents infantils més prestat al primer trimestre 2018
  • CD més prestat al primer trimestre 2018
  • DVD més prestat al primer trimestre 2018
  • Les sèries televisives més prestades al primer trimestre 2018
  • Les revistes més prestades al primer trimestre 2018