Ajuntament del Prat de Llobregat

Oferta Pública d'Ocupació

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana

Plaça de la Vila, 1
T. 933 790 050

Processos tancats

Veure processos oberts

1 Tècnic/a mitjà/ana adscrit al Departament de premsa i comunicació

Procés selectiu per a la cobertura, com a funcionari/ària interí/na, d'un lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana adscrit al Departament de premsa i comunicació per a donar suport al departament durant el programa d'implantació de l'estratègia digital de l'ajuntament.

Data de publicació del resultat definitiu: 13/03/2014

Bases
Instància
Admesos i exclosos
Data i lloc de les proves
Resultats proves
Resultat definitiu

© Ajuntament del Prat de Llobregat
Plaça de la Vila, 1 - 08820 El Prat de Llobregat. Tel 933 790 050
NIF: P-0816800G - Registre d'Entitats Locals de Catalunya núm. 081691